Syd

Afd. SYD holder til i en 150 år gammel bygning, i naturskønne omgivelser, med plads til 18 unge.
§66 stk. 1 nr. 5 samt §107

Nord

Afd. NORD ligger i rolige omgivelser omgivelser, med god mulighed for en selvstændig hverdag, men også fokus på det sociale og plads til 25 unge.
§66 stk. 1 nr. 5 samt §107

Skibene

Den maritime profil giver rig mulighed for at lære ad den praktiske vej, teori bliver omsat til praksis, eller praksis bliver omsat til teori.

Intern-/dagskole

Søgårdhus har intern-/dagskole med plads til 20 børn og unge.
Der er fokus på alsidig læring, med den enkelte unges potentialer og kompetencer i centrum.

Undervisningen

Undervisningens formål

Det er skolens formål, at eleverne tilegner sig kundskaber og arbejdsmetoder, så de dygtiggør sig på højt niveau, praktisk såvel som teoretisk, og at de oplæres til aktiv medleven i samfundet og til øget international forståelse. Desuden er det formålet, at eleverne får mange erfaringer, får udviklet vidsyn og er med til at bane nye veje.

Det er endvidere skolens formål, at hver enkelt elev omfattes med respekt, og at der i undervisningen tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger, behov og udviklingsmuligheder.

Undervisningens metode

Lærernes metodevalg er varieret og afvekslende med det formål at gøre undervisningen vedkommende, virkelighedsnær og engagerende. Såvel i indhentning af materialer og i resultatopgørelsen er skolen udadrettet og har her en bred kontaktflade i lokalområdet.

I hele sin programflade bygger skolen på den moderne undervisningsmetode, hvori der indgår en udstrakt brug af digitale hjælpemidler i undervisningen. Hver enkelt elev er udstyret med en PC med direkte forbindelse til internet - og til lærerens computer.

Skolens digitale bibliotek rummer en stor mængde opgaver i alle fag på alle klassetrin. Eleven har via sin computer adgang til alle tænkelige oplysninger og har via dette hjælpemiddel fået en frihed og stort råderum i sin egen dygtiggørelse.

Studietiden udgør halvdelen af skoleprogrammet. Eleven og læreren lægger i samråd en studieplan, og eleven kan i kraft af undervisningsmetoden dygtiggøre sig i de fag og på det niveau, det besluttes. I elevens PC er indlagt hele klassens pensum i de enkelte fag og mere til.

Kurserne er den lærerstyrede fællesundervisning. Her er plads til lærerens foredrag, debat, ekskursioner og drøftelser i klassen af faglig karakter.

Oplevelserne er rejser, koncerter, sportsstævner, teaterstævner, kordage mm. Heri ligger store fællesoplevelser og her tillægges egenoplevelserne ligeledes stor status og værdi.

Eleverne henter via data lærerens instrukser. Her bruges filer i elevens PC, film, internet mm. Eleven skriver besvarelser til læreren via netværket, holder møder med læreren o.l.

I kraft af et gennemarbejdet pointsystem kan eleven, læreren og forældrene til stadighed følge fremskridt og sætte ind i forhold til eventuelle mangler.

Praktisk læring


Læring gennem praktik understøttet med teori, IKKE omvendt

Verden som klasseværelse


Sammen lære vi alle bedst

Søgårdhus

Søgårdhus Syd

Flensborg Landevej 23

6200 Aabenraa

Tlf: +45 7468 7829

Mail: syd@søgårdhus.dk

 

Søgårdhus Nord 

Kærmindevej 8

6580 Vamdrup

Tlf: +45 7468 7829

Mail: nord@søgårdhus.dk

 

Om Søgårdhus

Søgårdhus er en udviklingsorienteret døgninstitution med svært udfordrede unge i alderen 14-28 år. Institutionen består af 2 døgnafdelinger (Syd og Nord) med kerneopgaverne:  behandlingsfunktion, akutfunktion, unge kriminalitetstruede og unge i ungdomssanktion.

 

©2021 Søgårdhus. All Rights Reserved. Designed By Søgårdhus

Search

Denne hjemmeside bruger cookies På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger, statistik og personalisering af indhold. Denne information deles med tredjepart. Ved fortsat brug af websiden godkender du brugen af cookies