Syd

Afd. SYD holder til i en 150 år gammel bygning, i naturskønne omgivelser, med plads til 18 unge.
§66 stk. 1 nr. 5 samt §107

Nord

Afd. NORD ligger i rolige omgivelser omgivelser, med god mulighed for en selvstændig hverdag, men også fokus på det sociale og plads til 25 unge.
§66 stk. 1 nr. 5 samt §107

Skibene

Den maritime profil giver rig mulighed for at lære ad den praktiske vej, teori bliver omsat til praksis, eller praksis bliver omsat til teori.

Intern-/dagskole

Søgårdhus har intern-/dagskole med plads til 20 børn og unge.
Der er fokus på alsidig læring, med den enkelte unges potentialer og kompetencer i centrum.

§107 botilbud på SØGÅRDHUS

Søgårdhus tilbyder botilbud i henhold til Servicelovens § 107. Selve tilbuddet rummer plads til 28 unge voksne i alderen mellem 18-30 år, som har brug for støtte.
Image

Hvad er et §107 botilbud?

Et botilbud er en midlertidig boform, hvor man kan få den optimal støtte og pleje, som man har brug for.
Botilbuddet har til formål at:

 • ​At tilbyde borgere en målrettet indsats med henblik på udvikling og stabilisering.
 • At drage omsorg for borgerens fysiske og psykiske velfærd.
 • At skabe og udvikle de rammer der skal til for, at borgerne kan udvikle sig og om muligt blive i stand til at etablere sig i en tilværelse med bolig og arbejde
 • At tilbyde borgere med vanskeligheder og uhensigtsmæssig adfærd.
 • At deltage i et socialt og menneskeligt fællesskab.
 • At støtte borgerne i deres udvikling og gøre dem i stand til at begå sig i samfundet

Vi tilbyder et § 107 botilbud

Det er et botilbud med en overordnet målsætning. Der skal skabes en afklaring omkring den fremtidige boform og støtteforanstaltninger. Derudover er der et tæt samarbejde med UU, jobcenter og eventuelle erhvervs-/uddannelse- og beskæftigelsesmuligheder.

Målsætningen er ydermere

 • Borgere med vanskeligheder skal leve under faste og stabile forhold
 • Borgerne skal udvikle sig selv
 • Borgerne skal skaffe sig færdigheder
 • Borgerne skal uddanne sig
 • Borgerne skal gøre nytte og betydning i fællesskaber med andre borgere
Der arbejdes på at fremme den enkeltes selvtillid og selvværd med fokus på at få positive kompetencer og potentialer, som alle mennesker har.

Hvad er målgruppen på et § 107 botilbud?

Borgere i alderen fra 18 til 29 år

Borgere der på baggrund af massivt omsorgssvigt i barndommen har psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser – opmærksomhedsforstyrrelser.

I selve visitationen vil vi individuelt vurdere, om borgeren kan profitere af vores tilbud og passer ind til de borgere der i forvejen er på Søgårdhus opholdssted.

Image

Ydelsens indhold

 • I botilbuddet ydes forskellige indsatser, der har til hensigt at udvikle borgerens kompetencer og potentialer Tilbuddet indeholder blandt andet:
 • Støtte og hjælp til praktiske opgaver, herunder indkøb og rengøring
 • Støtte og hjælp til egenomsorg og personlig hygiejne
 • Individuelt tilrettelagt støtte/træning i dagligdagsfunktioner (ADL)
 • ​Optræning og hjælp til udvikling af alle de potentialer og kompetencer der bor i borgeren
 • ​Udvikling af potentialer og kompetencer til deltagelse i samfundet.
 • ​Udvikling af potentialer og kompetencer til socialt liv, herunder støtte til indhold i beskæftigelse, og fritiden.
 • Samarbejde med sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge, speciallæge, psykiatrien.
 • ​Der er uddannet medicinansvarlige på Søgårdhus opholdssted der varetager medicinadministration.
 • ​Der afholdes løbende samtaler med borgeren. Disse samtaler tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation og i § 141 handleplanen.
 • ​Vi tilrettelægger individuelle behandlingsforløb med henblik på at kunne mestre eget liv.
 • Der udarbejdes en statusbeskrivelse 3 måneder efter opstart, og derefter hvert halve år. Der tages udgangspunkt i borgerens §141 handleplan.

Søgårdhus

Søgårdhus Syd

Flensborg Landevej 23

6200 Aabenraa

Tlf: +45 7468 7829

Mail: syd@søgårdhus.dk

 

Søgårdhus Nord 

Kærmindevej 8

6580 Vamdrup

Tlf: +45 7468 7829

Mail: nord@søgårdhus.dk

 

Om Søgårdhus

Søgårdhus er en udviklingsorienteret døgninstitution med svært udfordrede unge i alderen 14-28 år. Institutionen består af 2 døgnafdelinger (Syd og Nord) med kerneopgaverne:  behandlingsfunktion, akutfunktion, unge kriminalitetstruede og unge i ungdomssanktion.

 

©2022 Søgårdhus. All Rights Reserved. Designed By Søgårdhus

Search

Denne hjemmeside bruger cookies På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger, statistik og personalisering af indhold. Denne information deles med tredjepart. Ved fortsat brug af websiden godkender du brugen af cookies